Apelacja od wyroku sądowego

Apelacja w systemie prawnym stanowi jedno z fundamentalnych narzędzi, które umożliwiają stronom zaskarżanie wyroków sądu pierwszej instancji.

więcej

Artykuł 280 Kodeksu Karnego

Artykuł 280 Kodeksu Karnego jest jednym z ważniejszych przepisów w polskim systemie prawnym, odnoszącym się do przestępstwa rozbójniczego.

więcej