W życiu zdarzają się takie sytuacje, kiedy niezbędna jest pomoc prawna. Wówczas z pomocą może przyjść kancelaria adwokacka, świadcząca usługi z zakresu prawa karnego, cywilnego czy administracyjnego. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, co robi adwokat i kiedy warto skorzystać z jego pomocy.

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez adwokata

Porady prawne przydają się zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym. Rolą adwokata jest bowiem pomaganie klientom, którzy zdecydowali się na rozwód czy podział majątku, a także walkę o odszkodowanie, alimenty, spadek, wywiązanie się z umowy czy przyznanie opieki nad dziećmi. W takim przypadku adwokat doradza klientowi w zakresie prawa cywilnego.

Adwokaci służą również pomocą w kwestiach dotyczących prawa pracy oraz prawa karnego, występując jako obrońca bądź przedstawiciel poszkodowanego lub jego rodziny.

Ewa Janiszewska, reprezentująca kancelarię adwokacką Adwokat Ewa Janiszewska ze Szczecina, podkreśla też, że do funkcji adwokata należy również ułatwianie dochodzenia swoich praw w kontaktach z różnymi urzędami reprezentującymi organy samorządowe lub państwowe. Zakres form pomocy prawnej jest zatem szeroki, sięgając od zwykłej porady prawnej udzielonej przez adwokata w jego kancelarii, aż po obronę oskarżonego w sądzie.

Adwokat Szczecin – zakres usług Kancelarii Adwokackiej

Poprzez poradę prawną udzieloną przez adwokata rozumie się takie czynności, jak:

  • analiza sytuacji prawnej,
  • zapoznanie klienta z jego możliwościami dalszego postępowania,
  • przedstawienie możliwych rozwiązań oraz ich skutków prawnych,
  • zwracanie uwagi na konsekwencje rozmaitych zaniechań,
  • stworzenie strategii działania wspólnie z klientem,
  • zaznajomienie klienta z jego prawami i obowiązkami,
  • podkreślenie najważniejszych kroków, niezbędnych do wygrania sprawy.

Ponadto, adwokat przygotowuje opinie prawne, aby pomóc klientowi w podjęciu ważnej decyzji, ustrzec go przed popełnieniem błędu albo złamaniem prawa czy wreszcie po to, żeby pomóc mu w zrozumieniu obowiązujących przepisów.

Ewa Janiszewska wyjaśnia też, że opinia adwokata może być wstępem do podjęcia dalszych kroków prawnych, czyli m.in. zaskarżenia decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym, złożenia pozwu czy wystąpienia z propozycją zawarcia ugody w toczonym sporze.

Adwokat może też przygotowywać swoje projekty dokumentów oraz opiniować cudze. Mowa tu zwłaszcza o umowach, uchwałach, pismach procesowych czy regulaminach.

Najbardziej znaną funkcją adwokata jest obecnie reprezentowanie przez niego klienta w sądzie, za sprawą licznych seriali i filmów o prawnikach. Adwokat może być obrońcą, oskarżycielem lub pełnomocnikiem na sali sądowej. Niezależnie jednak od swojej roli, zawsze działa na korzyść swojego klienta, broniąc jego interesów i wspierając go na każdym etapie toczącego się procesu. Co więcej, obowiązuje go tajemnica adwokacka, zatem nie może ujawniać żadnych informacji o swoim kliencie osobom trzecim, w tym także organom władzy.

Adwokat w roli przedstawiciela może przygotowywać i składać pisma procesowe w imieniu swojego klienta, a także występować w jego imieniu na sali sądowej czy w czasie negocjacji prowadzonych przez jego przedsiębiorstwo.

Adwokat nie musi być obecny w czasie rozprawy sądowej. Każdy człowiek ma prawo bronić swoich interesów samodzielnie. Niemniej, rola adwokata jest tak szczególna, że dostęp do jego usług jest jednym z głównych praw człowieka, niezależnie od tego czy jest oskarżonym, czy ofiarą.

W przypadku przegrania sprawy karnej, adwokat ma prawo wnieść apelację, wniosek o wykonanie wyroku w formie nadzoru elektronicznego lub wniosek o odroczenie wykonania wyroku.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Janiszewska

Celem każdej kancelarii adwokackiej jest niesienie pomocy prawnej, poprzez szukanie najkorzystniejszych rozwiązań dla klienta, przeprowadzanie mediacji lub wygrywanie spraw w jego imieniu.

Adwokat nie boi się wyzwań, niosąc pomoc bez względu na rodzaj problemu czy obszaru, którego dotyczy. Jego wsparcie, wiedza i umiejętności zawodowe mają zaś pomagać w dążeniu do sprawiedliwości, unikaniu negatywnych konsekwencji podjętych wcześniej działań oraz planowaniu przyszłych posunięć, zgodnych z prawem oraz racjonalnością.