Potrzebujesz porady prawnej, idziesz ulicą i widzisz nagłówki: kancelaria radcy prawnego, kancelaria adwokacka, prawnicy X i Y itd. Gdzie w takiej sytuacji należy wejść? U kogo szukać pomocy prawnej?

Przeczytaj czym różni się adwokat od prawnika czy radca prawny od adwokata, a znajdziesz pomoc we właściwym dla siebie miejscu i przejdziesz przez rozwód z przedstawicielem doświadczonym oraz skutecznym w działaniu.

Jak wyglądają studia prawnicze w Polsce

Zanim poznasz różnice między prawnikiem, a radcą prawnym, musisz dowiedzieć się, jak wygląda ich kształcenie w Polsce. Zacznijmy więc od tego, że studia prawnicze trwają 5 lat, po których absolwent zdobywa tytuł magistra prawa. Osoba ta następnie staje przed wyborem własnej ścieżki kariery, czyli wybiera aplikację: radcowską, adwokacką, notarialną, sędziowską lub komorniczą. Co jednak istotne, aby ją rozpocząć, konieczne jest zdanie egzaminu wstępnego.

Czas trwania aplikacji zależy od wybranej profesji. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej są to 3 lata. W tym czasie magister prawa odbywa praktyki zawodowe, zdaje egzaminy wewnętrzne oraz podchodzi do egzaminu zawodowego na koniec nauki.

Zdany egzamin zawodowy wiąże się z tym, że magister otrzymuje tytuł adwokata lub tytuł radcy prawnego.

Prawnik – definicja

Prawnik to człowiek, który skończył studia prawnicze (licencjackie, magisterskie). Niemniej, osoba ta nie odbyła aplikacji, nie zdała egzaminu zawodowego oraz nie uzyskała tytułu radcy prawnego bądź adwokata.

Oznacza to, że prawnik posiada wiedzę prawniczą, ale nie może reprezentować cię w sądzie czy w urzędzie (z pewnymi wyjątkami).

Profesjonalny pełnomocnik, który może to czynić, musi mieć odbytą aplikację oraz tytuł adwokata lub radcy prawnego. Na pierwszy rzut oka, tytuły te mogą wydawać się synonimami, jest jednak różnica między adwokatem, a radcą prawnym.

Radca prawny

Radca prawny to człowiek, który obronił magisterium, zdał egzamin wstępny na aplikację, odbył ją, złożył egzamin zawodowy z pozytywnym wynikiem oraz znalazł się na liście radców prawnych.

Osoba ta może występować w roli obrońcy, pełnomocnika czy przedstawiciela interesów swojego klienta zarówno w sądzie, jak i w urzędzie, spółce itd.

Adwokat

Poprzedni akapit można śmiało przekopiować, w celu opisania adwokata. To również jest osoba, która odbyła aplikację, zdobyła tytuł zawodowy (w tym przypadku, czyli po aplikacji adwokackiej, tytuł adwokata) oraz może reprezentować swojego klienta w sądzie czy w urzędzie.

Istnieją jednak różnice między radcą prawnym, a adwokatem, które należy poznać przed skorzystaniem z ich usług.

Główne różnice między adwokatem i radcą prawnym

Wiesz już, że każdy adwokat i każdy radca prawny jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem czy radcą prawnym. Teraz nadszedł czas, abyś mógł rozróżniać adwokatów od radców prawnych.

Zacznijmy od tego, że adwokaci pojawili się wcześniej niż radcy prawni i świadczyli usługi prawne jedynie wobec obywateli. Radca prawny słynął natomiast z tego, że reprezentował bank państwowy oraz przedsiębiorstwa państwowe.

Obecnie podział ten nie istnieje, a adwokat i radca prawny mają takie same kompetencje, przy jednoczesnej przynależności do dwóch różnych samorządów zawodowych.

Ciekawostką jest, że Polska to jeden z nielicznych krajów, gdzie obowiązuje taki dualizm prawniczy. W innych państwach występuje tylko jeden zawód, który może świadczyć tego typu usługi. Być może w przyszłości oba te samorządy zawodowe stworzą jedność, o czym coraz częściej się mówi. Niemniej, na chwilę obecną klient potrzebujący pomocy prawnej może udać się zarówno do adwokata, jak i radcy prawnego.

Jedyną, prawdziwą różnicą, między radcą prawnym, a adwokatem jest to, że radca prawny może być zatrudniony w przedsiębiorstwie na umowę o pracę. W przypadku adwokata dozwolona jest jedynie umowa cywilnoprawna.

Adwokat, radca prawny czy prawnik?

Adwokaci oraz radcy prawni mogą reprezentować cię przed:

  • sądem karnym,
  • sądem cywilnym,
  • sądem administracyjnym,
  • urzędem,
  • samorządem terytorialnym,
  • organem władzy publicznej.

Tego samego nie można jednak powiedzieć o prawnikach. Absolwent jedynie studiów prawniczych jako osoba bez aplikacji, może ci jedynie doradzić w kwestiach prawa. Z drugiej strony, istnieją takie sytuacje, kiedy możesz być reprezentowany także przez prawnika, ale jest ich bardzo niewiele.

Teraz, kiedy wiesz, czym się zajmujemy, skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką i poznaj pełną ofertę naszych usług.