Rozwód to trudny temat, do którego należy podejść rozsądnie. Przede wszystkim, należy uświadomić sobie, że w czasie jego trwania ważą się nie tylko losy małżonków, ale również ich dzieci. Właśnie dlatego w tym problematycznym okresie życia, warto skorzystać z pomocy osób z zewnątrz, czyli przyjaciół, psychologa oraz adwokata.

Mecenas to osoba, która analizuje sytuację konkretnej rodziny, doradza jej przy podejmowaniu decyzji, szuka najlepszych rozwiązań oraz stara się jak najszybciej przeprowadzić cały proces rozwodowy wraz z podziałem majątku. Adwokaci posiadają do tego pełne kompetencje, specjalizując się w prawie opiekuńczym oraz rodzinnym. Dzięki temu klient może zadać nurtujące go pytania, uzyskać informacje o rozwodzie, a także zdobyć niezbędne rady i wskazówki.

Czynności sądowe oraz pozasądowe w sprawach rozwodowych

Każda sprawa rozwodowa odbywa się w sądzie. Do czynności sądowych należą więc:

 • wniesienie pozwu rozwodowego, przy czym pozew rozwodowy rozumiany jest jako pismo wszczynające (rozpoczynające) sprawę,
 • założenie akt sprawy przez sąd,
 • zebranie pism procesowych,
 • wyznaczenie terminu rozprawy,
 • wydanie orzeczenia (o rozwodzie, podziale majątku, alimentach itd.).

Co jednak istotne, niektóre kwestie można uregulować poza sądem. Takie czynności pozasądowe dotyczą m.in. zawarcia ugody w kwestii ustalenia wspólnej opieki nad dziećmi (pisemny plan wychowawczy) czy pójścia na ugodę w kwestii podziału majątku.

Rodzaje rozwodów

Zanim odwiedzisz naszą kancelarię adwokacką (Adwokat Ewa Janiszewska), określ, czy interesuje cię rozwód z orzeczeniem o winie czy jednak preferujesz rozwód bez orzekania o winie. Wybór ten może rzutować na twoją przyszłość, dlatego dobrze to przemyśl i przeanalizuj.

W przypadku, gdy obie strony wyrażą zgodę, sąd może ogłosić rozwód bez orzekania o winie nawet na pierwszej rozprawie. Wówczas nikt nie ponosi odpowiedzialności za rozpad rodziny. Jest to najlepsze i najszybsze zakończenie małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej i wymaga przedstawienia dowodów, że za rozpad małżeństwa odpowiada tylko jedna ze stron. Przykładowo, taki rodzaj rozwodu wybierają osoby zdradzone przez współmałżonka.

Jeżeli mąż i żona obwiniają się wzajemnie o rozpad małżeństwa i potrafią udowodnić swoje racje, sąd może ogłosić rozwód z winy obojga małżonków. Jest to najdłuższy proces rozwodowy, gdyż angażuje wielu świadków i wymaga przeanalizowania licznych dowodów.

W każdym z tych przypadków możesz liczyć na pomoc adwokata, który przeprowadzi cię przez cały proces rozwodowy. Niemniej, nie musisz mieć przedstawiciela, aby się rozwieść.

Rozwód bez adwokata – co trzeba przygotować

W przypadku, gdy zrezygnujesz z pomocy specjalisty, musisz sam pełnić rolę swojego adwokata. Oznacza to, że samodzielnie odpowiadasz za:

 • sporządzenie poprawnego pod względem formalnym pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew, którą należy złożyć w terminie do 14 dni od otrzymania pozwu,
 • przygotowanie pism procesowych oraz ich odpisów wraz z odpowiednimi załącznikami,
 • przygotowanie wniosku o zabezpieczenie powództwa w zakresie kontaktów z dziećmi oraz alimentów (ewentualnie przygotowanie odpowiedzi na taki wniosek),
 • w razie konieczności, przygotowanie zażalenia do sądu apelacyjnego,
 • ustne przedstawienie swojego stanowiska przed sądem, sformułowanie żądań (wysokość alimentów, opieka nad dziećmi i podział majątku), a także poparcie ich odpowiednimi dowodami),
 • odpowiadanie na pisma sądowe w określonych przez sąd terminach,
 • dostarczanie odpowiednich dokumentów do sądu,
 • posiadanie kserokopii wszystkich złożonych do sądu dokumentów, w celu ich przedstawienia w czasie rozprawy,
 • określenie tez dowodowych,
 • zadawanie pytań świadkom.

Rozwód – ile wynoszą opłaty sądowe?

Cena rozwodu zależy od kilku czynników. Przykładowo od tego, czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie, czy będziesz starał się o podział majątku, czy sądownie będziesz domagał się opieki nad dziećmi i czy będziesz korzystał z usług adwokata.

Z drugiej strony, cena samego wniesienia pozwu o rozwód jest stała i można ją sprawdzić na stronie sądu.

Rozwód z adwokatem – kiedy można skorzystać z pomocy adwokata?

Z pomocy adwokata możesz skorzystać zawsze. Zwłaszcza w przypadku, gdy druga strona także posiada reprezentanta, nie potraficie zawrzeć ugody albo po prostu nie czujesz się na siłach, aby poradzić sobie w pojedynkę.

Nasza kancelaria adwokacka powstała w celu przeprowadzenia cię przez cały proces rozwodowy, począwszy od udzielenia ci wskazówek, przez przygotowanie wszystkich dokumentów, aż po reprezentowanie cię w sądzie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy zna prawo oraz język urzędowy i właśnie dlatego świadczymy wyżej wymienione usługi. W razie więc jakichkolwiek pytań, jesteśmy do twojej dyspozycji.