Umowy handlowe

W zakresie usług Kancelarii Adwokackiej jest sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych:

  • w obrocie obustronnie profesjonalnym, o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło,
  • regulujących rękojmię i gwarancję,
  • umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • związanych z pośrednictwem handlowym – umów komisowych, agencyjnych, dystrybucyjnych,
  • związanych z obrotem wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • innych umów nienazwanych,
Potrzebujesz merytorycznej odpowiedzi?

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką za pomocą formularza

lub skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie

Windykacja należnosci

Pomoc prawna dla wierzycieli w dochodzeniu należności cywilnoprawnych.

więcej

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej