Prawo cywilne

Zakres prawa cywilnego

Główne działy prawa cywilnego obejmują:

 • część ogólną – zawiera normy prawne związane ze wszystkimi stosunkami między obywatelami;
 • prawo rzeczowe –zajmujemy się wszelkimi problemami związanymi z prawem własności tj. jego treścią, powstaniem, zmianą i ustaniem prawa własności i innych praw do rzeczy i zwierząt
 • prawo zobowiązań – obejmuje wszelkie formy wymiany dóbr i usług, świadczenia i zobowiązania majątkowe;
 • prawo spadkowe – obejmuje rozwiązywanie problemów w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • prawo rodzinne – reguluje małżeństwo, pokrewieństwo, opiekę i kuratelę;
 • prawo własności intelektualnej – obejmuje rozwiązywanie problemów w zakresie prawa autorskiego bądź własności przemysłowej.

Kancelaria Adwokacka posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania cywilnego. Zajmujemy się profesjonalną pomocą prawną w Szczecinie z zakresu prawa cywilnego. Adwokat z naszej kancelarii poprowadzi rzetelnie Państwa sprawę. Posiadamy stosowną wiedzę i przygotowanie. Nasza Kancelaria pomoże Państwu w sytuacjach takich jak:

 • prowadzenie spraw o zapłatę,
 • prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym dochodzenie kar umownych),
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • podział majątku wspólnego,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC (na etapie przedsądowym i sądowym)
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych
 • dochodzenie wykonania umowy,
 • dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej
 • windykacja należności
 • prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • rozliczenie spółki cywilnej,
 • sprawy dotyczące rozwodów – pomoc w formułowaniu pozwu, a także innych pism, reprezentacja małżonka przed sądem,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia,
 • udział w mediacjach pomiędzy stronami,
 • pomoc prawna przy ustanowieniu służebności,
 • konstruowanie umów adhezyjnych oraz wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • obsługa spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym (również przedprocesowa analiza roszczeń),
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu wszystkich działów prawa cywilnego (prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego)
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego (kwestie dotyczące nabycia i podziału spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odrzucenie spadku, podważenie testamentu i zabezpieczenie spadku)
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego.
 • postępowanie przed sądem oraz pomoc w przypadku ugodowego zakończenia konfliktu,
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód
 • zarówno sądowych, jak i pozasądowych

Adwokat Szczecin

Kiedy warto wybrać adwokata do spraw cywilnych? Jak może Państwu pomóc adwokat do spraw cywilnych?

Nasza pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje wsparcie w sprawach cywilnych poprzez:

• sporządzanie pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od nakazów i wyroków, apelacje, zażalenia, skargi,
• reprezentowanie przed sądami, urzędami, w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem,
• sporządzanie umów cywilnoprawnych, analiz i opinii prawnych,
• udzielanie porad prawnych,
• udział adwokata w negocjacjach między stronami, ugodowych rozmowach między stronami.

Dobry Adwokat zna zasady rządzące prawem cywilnym.

Pomoc adwokata w zakresie prawa cywilnego

Kancelaria Mecenas Ewy Janiszewskiej specjalizuje się w prawie cywilnym. Prawo cywilne jest obszerną i bardzo istotną gałęzią prawa. Przepisy prawa cywilnego dotyczą stosunków majątkowych i niemajątkowych między osobami fizycznymi i prawnymi. Zgodnie z zasadami prawa cywilnego obie strony powinna obowiązywać taka sama zasada równości. Każdy z podmiotów ma równy status i taką samą wolną wolę przy zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych.

Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym pomoże Państwu rozwiązać problemy i wątpliwości w wielu różnych aspektach codziennego życia.
Znajomość regulacji prawa cywilnego i związanych z nimi praw i obowiązków jest konieczna do świadomego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia. Jest wiele przepisów z zakresu prawa cywilnego i nie jest łatwo je zrozumieć. Dlatego dla rozwiązania Państwa problemu najlepiej jest skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego adwokata.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewy Janiszewskiej udziela pomocy prawnej nie tylko na terenie Szczecina, choć najczęściej kontakt do nas Klienci uzyskują od znajomych po haśle Adwokat Szczecin, ale również na terenie całej Polski.

Kancelaria Adwokacka ze Szczecina oferuje klientom kompleksową pomoc prawną, zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego. Nasi Adwokaci pomagają zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.
U nas uzyskają Państwo profesjonalne porady prawne i wsparcie merytoryczne oparte na dużym doświadczeniu – we wszystkich sprawach związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym.
Nasi prawnicy są profesjonalistami, którzy są skuteczni w działaniu. Wszystkie prowadzone przez naszą Kancelarię Adwokacką sprawy są priorytetowe. Zajmujemy się m.in. udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii i prowadzeniem spraw w Sądzie. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych. Kancelaria Adwokacka w Szczecinie może sporządzić i opiniować wszelkiego rodzaju umowy stosowane w obrocie prawnym i je negocjować. Działamy sprawnie i profesjonalnie. Zgłoś się do naszej Kancelarii Adwokackiej w Szczecinie, jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie.

Kompleksowe doradztwo i pomoc cywilnoprawna w Szczecinie

Adwokat jest od tego, żeby rozwiązywać Państwa problemy z dziedziny prawa cywilnego. Nasza Kancelaria Adwokacka w Szczecinie może dostosować odpowiednie argumenty, linię obrony oraz sposoby postępowania, które będą odpowiednie dla Klientowi naszej kancelarii. W naszej pracy opieramy się na solidnych fundamentach: wiedzy, doświadczeniu, zaufaniu oraz indywidualnym podejściu do każdej sprawy.

Z usług Kancelarii Adwokat Ewy Janiszewskiej korzysta wielu mieszkańców Szczecina oraz okolicznych miejscowości. Mecenas Ewa Janiszewska reprezentuje Klientów na rozprawach sądowych w procesach cywilnych w całym województwie zachodniopomorskim, a nawet w całej Polsce.

Nasza Kancelaria Adwokacka zawsze dba o to, aby wypracować dla naszych Klientów najlepsze rozwiązania prawne w prowadzonych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Wiele osób jest kierowana do Adwokata Ewy Janiszewskiej z polecenia przez wcześniejszych Klientów kancelarii. To jest najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług prawnych.
Coraz częściej Klienci zgłaszają się z prośbą o zaopiniowanie umowy z zakresu prawa cywilnego. Wynika to z coraz większej świadomości prawnej obywateli i potrzeby zabezpieczenia swoich interesów. Jest to zjawisko pozytywnie, ale istotne jest, aby po wpisaniu w wyszukiwarce prostego hasła Adwokat Szczecin, znaleźć prawnika, który specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i który potrafi należycie zabezpieczyć interesy Klienta.

Windykacja wierzytelności – Adwokat Szczecin

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się także w windykacji należności. Możemy doradzić Państwu: jak bronić się przed egzekucją? jak ściągnąć dług?

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego, które są związane z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Dobry Adwokat w Szczecinie może pomóc, gdy chodzi o :

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody;
 • polubowne dochodzenie wierzytelności przed skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • postępowanie sądowe o zapłatę – prowadzenie całości sprawy;
 • skierowanie sprawy do egzekucji (do komornika),
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • skarga na czynność komornika;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;

Wybierz kancelarię, której siłą są doświadczeni prawnicy. Damy Ci poczucie bezpieczeństwa i poufność. Dbamy o dochowanie tajemnicy adwokackiej w relacji z naszymi Klientami. Adwokat Ewa Janiszewska poświęca się sprawie z dużym zaangażowaniem. Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas ważna. Dbamy o każdego Klienta

Potrzebujesz merytorycznej odpowiedzi?

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką za pomocą formularza

lub skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej

Prawo karne

Pomoc w sprawach związanych z popełnianiem przestępstw tj. kradzież, znęcanie, handel narkotykami, wyłudzenia i oszustwa.

więcej

Prawo rodzinne

Przepisy prawne, które obejmują wszystkich członków rodziny. Dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych.

więcej