Prawo karne

Prawo karne – Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym. Klientom potrzebującym pomocy w zakresie prawa karnego Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług. Adwokat Ewa Janiszewska ma duże doświadczenie w sprawach karnych. Prawo karne jest bardzo szeroką gałęzią polskiego systemu prawnego. Należy liczyć się z tym, że w pewnych sytuacjach przeciwko Państwu może być wszczęte postępowanie karne albo mogą Państwo trafić na nieuczciwych ludzi, którzy będą działać przeciwko Państwu i na Państwa szkodę. Adwokat ze Szczecina Ewa Janiszewska do lat zapewnia kompleksową pomoc prawną zakresie prawa karnego.

Byłeś uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i potrzebujesz wsparcia ze strony adwokata?
Jesteś oskarżony o fałszerstwo, oszustwo kredytowe lub przywłaszczenie?
Szukasz pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach nieletnich?

Prawo karne jest dziedziną prawa, którą Adwokat Ewa Janiszewska interesuje się od początku studiów prawniczych. Adwokat Ewa Janiszewska pisała pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji. Jako adwokat Izby Adwokackiej w Szczecinie również zajmuje się sprawami karnymi. Nasza Kancelaria Adwokacka skupia się na prawie karnym i odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary. Adwokat Ewa Janiszewska ma doświadczenie w skomplikowanych sprawach karnych z zakresu przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Adwokat przygotowuje opinie prawne i strategie procesowe dla oskarżonych w sprawach karnych oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Adwokat może reprezentować Państwa na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem. Chodzi zarówno o profesjonalną reprezentację przed sądami i wszystkimi organami dotyczącymi postępowania karnego, jak i sporządzanie pism procesowych dotyczących prawa karnego, na przykład wniosków, apelacji, zażaleń itd. W każdym przypadku nasz adwokat kieruje się wyłącznie dobrem Klienta. Dla wielu osób prawo karne jest zawiłe, dlatego naszym celem jest też dążenie do tego, by Klient zrozumiał interesujące go kwestie.

Adwokat szczecin – prawo karne

Nasza Kancelaria Adwokacka może doradzać Państwu przy tworzeniu procedur wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw, w tym procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i polityk antykorupcyjnych.
Każda sprawa, nawet ta z pozoru prosta i oczywista, wymaga należytej uwagi oraz wieloaspektowej analizy. Adwokat Ewa Janiszewska szczegółowo analizuje każdą sprawę. Dla każdego Klienta wybiera odpowiednią strategię procesową, pozwalającą na maksymalne zabezpieczenie jego interesów. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w prawie karnym. Adwokata Ewę Janiszewską w pracy cechuje ogromna dokładność i skrupulatność. Zawsze najpierw dogłębnie analizuje sprawy. Bardzo często o wygranej decyduje odnalezienie szczegółu, który może zdyskwalifikować akt oskarżenia. Nasza Kancelaria Adwokacka przeanalizuje Państwa sprawę z uwzględnieniem wszystkich możliwych środków ochrony prawnej.

Zakres prawa karnego – W jakich obszarach pomoże adwokat od spraw karnych?

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy karne i może zapewnić Państwu kompleksową pomoc na każdym etapie sprawy. Adwokat Ewa Janiszewska prowadzi przede wszystkim sprawy karne w Szczecinie i okolicach. Nasi adwokaci do spraw karnych bronią osób na wszystkich etapach postępowania karnego (podejrzanych, oskarżonych, skazanych). Adwokat specjalizujący się w prawie karnym może też być pełnomocnikiem osób pokrzywdzonych przestępstwem. Adwokat podejmuje działania w charakterze obrońcy i pełnomocnika w sprawach dotyczących przestępstw (sprawy karne):

 • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
 • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
 • przeciwko obronności
 • przeciwko życiu i zdrowiu
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko środowisku
 • przeciwko wolności
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowąprzeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
 • przeciwko wyborom i referendum
 • przeciwko porządkowi publicznemu
 • przeciwko ochronie informacji
 • przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • przestępstwa narkotykowe

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się prawem karnym w szerokim rozumieniu: zarówno powszechnym prawem karnym, w tym prawem karnym gospodarczym i antykorupcyjnym, jak również prawem karnym skarbowym. Adwokat Ewa Janiszewska może zająć się Państwa sprawą dotyczącą odpowiedzialności karnej zarówno za przestępstwo, jak i wykroczenie.

Postępowanie karne wykonawcze – (tzw. prawo karne wykonawcze)

Po wydaniu przez sąd wyroku skazującego, gdy wyrok karny stanie się prawomocny rozpoczyna się postępowanie karne wykonawcze, które obejmuje m.in.:

 • odroczenie wykonania kary ( Nasza Kancelaria składa m.in. wniosek o odroczenie wykonania kary i reprezentuje klienta na każdym późniejszym etapie jego rozstrzygnięcia)
 • przerwa w karze pozbawienia wolności
 • wyrok łączny
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • ułaskawienie
 • dozór elektroniczny

Dobry adwokat do spraw karnych pomoże Państwu na każdym etapie postępowania.

Prawo karne – Kancelaria Adwokacka

Dziedzina prawa jaką jest prawo karne w sposób najbardziej dotkliwy ingeruje w wolność i mienie człowieka. Odpowiedzialność karna to grzywna, kara ograniczenia wolności, ale także kara pozbawienia wolności. Sąd może zasądzić też dotkliwe środki karne, przepadek korzyści majątkowych czy środki kompensacyjne. Prawo karne umożliwia ingerencję w sferę wolnościową jednostki też przed wydaniem wyroku, zwłaszcza poprzez tymczasowe aresztowanie. Przez te wszystkie okoliczności profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych jest szczególnie istotna.
Adwokat należycie zabezpieczy interesy procesowe strony postępowania oraz służy wsparciem w jednej z trudniejszych sytuacji w życiu. Sprawy karne często wiążą się z ogromnym stresem. Dobrze jest wtedy mieć przy sobie kogoś kto pomoże rozwiązać problem.

W ramach postępowania karnego do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięta nie tylko osoba fizyczna, lecz również na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary jednostka organizacyjna.

Adwokat do spraw karnych

Nasza Kancelaria Adwokacka skupia się na prawie karnym i dzięki temu może świadczyć usługi pomocy prawnej na odpowiednio wysokim poziomie. Prawo karne dotyczy wielu spraw na przykład: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, fałszowanie dokumentów, posiadanie narkotyków, handel środkami odurzającymi, fałszowanie pieniędzy, kradzieże, rozboje, zniesławienie, znęcanie się, pobicia, nękanie, wyłudzenia, oszustwa, zabójstwa, przestępstwo zgwałcenia i wykorzystywania seksualnego, wypadki komunikacyjne, popełnianie błędów medycznych. Zajmujemy się sprawami uzyskania odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, a nawet skazanie.

Adwokat prawa karnego – zakres działań

Nasza Kancelaria sporządza pisma procesowe w sprawach karnych. Adwokat prawa karnego może być Państwa obrońcą, gdy są Państwo podejrzanym albo oskarżonym, albo może być Państwa pełnomocnikiem, gdy są Państwo pokrzywdzonym. Adwokat prawa karnego może reprezentować Klientów w procesie karnym przed sądami obu instancji, a także w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuratorem czy policją).

3 Sprawy karne – w czym może pomóc adwokat prawa karnego

Nasi Klienci otrzymają wszelką pomoc w regulacji kwestii związanych z prawem karnym. Adwokat do spraw prawa karnego wie ile nerwów kosztują Państwa tego typu sprawy. Nasza Kancelaria jest w stanie pomóc swoim klientom na każdym etapie postępowania karnego. Prowadzenie sprawy jesteśmy w stanie dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta. Sprawa karna wiąże się z dużym stresem. Sprawy karne niosą za sobą wiele konsekwencji prawnych. Właśnie dlatego warto powierzyć taką sprawę doświadczonemu adwokatowi. Nasz adwokat sprawy karne prowadzi z najwyższą starannością.

Kancelaria adwokacka Adwokat Ewy Janiszewska dzięki dotychczasowej praktyce w zakresie prawa karnego oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc prawną. Pomaga w sprawach karnych zarówno jako adwokat w Szczecinie, jak również w miejscu osadzenia klienta, udzielając porad prawnych, a także reprezentując klientów przed sądami i organami.

Potrzebujesz merytorycznej odpowiedzi?

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką za pomocą formularza

lub skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje prowadzenie spraw o zapłatę i zadośćuczynienie, podział majątku, sporządzanie i analizę umów cywilnoprawnych.

więcej

Prawo rodzinne

Przepisy prawne, które obejmują wszystkich członków rodziny. Dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych.

więcej