Obsługa prawna osób fizycznych

Osoby fizyczne bardzo często w starciu z problemem prawnym potrzebują profesjonalnego wsparcia ze strony doświadczonego adwokata.  Pomoc prawna jaką oferuje Kancelaria Adwokacka pozwala przede wszystkim ograniczyć negatywne emocje związane ze sprawą, obrać odpowiednią strategię procesową oraz zminimalizować czas trwania postępowania sądowego. Zyskaj poczucie bezpieczeństwa i komfortu, wybierając profesjonalne wsparcie Kancelarii Prawnej z wieloletnim doświadczeniem. Sprawdź …

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje prowadzenie spraw o zapłatę i zadośćuczynienie, podział majątku, sporządzanie i analizę umów cywilnoprawnych.

więcej

Prawo karne

Pomoc w sprawach związanych z popełnianiem przestępstw tj. kradzież, znęcanie, handel narkotykami, wyłudzenia i oszustwa.

więcej

Prawo rodzinne

Przepisy prawne, które obejmują wszystkich członków rodziny. Dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych.

więcej

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów prawa. Częste nowelizacje przepisów prawa mogą spowolnić rozwój i utrudnić działalność firmy. Obsługa prawa firm przez Kancelarię Adwokacką to przede wszystkim zyskanie pewności co do słuszności podejmowanych przez firmę działań. Sprawdź pełną ofertę usług prawnych oferowanych przez naszą Kancelarię Adwokacką.

Umowy handlowe

Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych

więcej

Windykacja należnosci

Pomoc prawna dla wierzycieli w dochodzeniu należności cywilnoprawnych.

więcej

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej

Blog prawny

Przepisy prawa mogą wydawać się zawiłe i niejasne, jednak na blogu Kancelarii Adwokackiej staram się w przystępny sposób opisać najczęściej poruszane tematy z dziedziny prawa oraz samej Kancelarii Adwokackiej.

Czym jest wspólnota majątkowa małżonków?

Wspólnota majątkowa małżonków to jedno z fundamentalnych pojęć w prawie rodzinnym, które ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia zasad zarządzania majątkiem w małżeństwie.

więcej

Apelacja od wyroku sądowego

Apelacja w systemie prawnym stanowi jedno z fundamentalnych narzędzi, które umożliwiają stronom zaskarżanie wyroków sądu pierwszej instancji.

więcej

Zwolnienie warunkowe – kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Zwolnienie warunkowe jest kluczowym elementem systemu karnego, pozwalającym na wcześniejsze zwolnienie osadzonych, pod określonymi warunkami.

więcej
Zobacz wszystkie wpisy na blogu Kancelarii Adwokackiej

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką

Email

kontakt@adwokatszczecin.info

Telefon

+48 607 142 471

Formularz kontaktowy

Nasi pracownicy odczytują wiadomości 7 dni w tygodniu

4 najczęściej zadawane pytania przed wizytą u Adwokata

Ile kosztuje wizyta u adwokata?

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu realizacji usługi. Kancelaria Adwokacka podaje wysokość wynagrodzenia po uprzednim spotkaniu z klientem i przedstawieniu stanu sprawy. Zakres współpracy oraz zasady ustalania wysokości honorarium za prowadzenie sprawy są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Co należy przygotować na pierwszą wizytę w Kancelarii Prawnej?

Na spotkanie w Kancelarii adwokackiej w Szczecinie najlepiej zabrać ze sobą wszystkie dokumenty związane ze sprawą (np. wyroki i postanowienia wydane w postępowaniu sądowym). Przed wizytą warto przygotować listę pytać do Adwokata oraz spisać wszystkie istotne szczegóły sprawy.

Czy Adwokat w mojej sprawie jest potrzebny?

W każdej sprawie Adwokat może wspomóc merytorycznie i przyczynić się do rozwiązania problemu prawnego. Pierwsza konsultacja z Adwokatem jest wskazana przed podjęciem jakichkolwiek czynności procesowych. Pozwoli to uniknąć błędów w toku postępowania.

Kiedy obecność Adwokata na rozprawie jest konieczna?

Obecność Adwokata na rozprawie nie zawsze jest obowiązkowa, ale pozwala na należyte zabezpieczenie interesów klienta. Każda sprawa sądowa wiąże się z dużym stresem, który utrudnia podejmowanie właściwych decyzji. W tej sytuacji obecność Adwokata pozwala mieć poczucie pewności, że wszystkie czynności procesowe będą odbywały się zgodnie z przepisami prawa.

Umów się na konsultację

Adwokat Szczecin

Szczecin – Adwokat

Adwokat to przede wszystkim zawód cieszący się dużym zaufaniu społecznym, w którym obowiązuje termin tajemnicy adwokackiej. Wyraz „Adwokat” wywodzi się z łacińskiego „advocatus od advocare” co oznacza „wzywać na pomoc”. Tak więc pod definicją adwokata kryje się osoba świadcząca pomoc prawną, w tym opracowanie projektów aktów prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowanie opinii prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami. Sam tytuł zawodowy Adwokata jest skonkretyzowany w art. 1 ust 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawa o adwokaturze.

Osoba wykonująca zawód Adwokata może być również określana tytułem mecenasa. Sam tytuł mecenasa ma aspekt wyłącznie grzecznościowy i w żaden sposób nie jest chroniony przepisami prawa.

Adwokat Ewa Janiszewska ukończyła studia prawnicze oraz zdała Egzamin adwokacki. Obecnie Adwokat Ewa Janiszewska jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Szczecinie i ma uprawnienia do reprezentowania klienta przed sądem powszechnym, Sądem Najwyższym oraz innymi organami władzy państwowej.

Adwokat Szczecin — czym się zajmuje?

Zawód adwokata jest uregulowany prawnie i w swojej działalności obejmuje:

 • występowanie przed sądem oraz urzędami,
 • opracowanie projektów aktów prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • tworzenie dokumentów o charakterze prawnym, w tym statutów i umów,
 • przygotowanie opinii prawnych.

Praca Adwokata w Kancelarii Adwokackiej może być podzielona na dwie grupy interesantów. Pierwszą są osoby prywatne, których sprawy najczęściej opierają się o prawo karne, rodzinne i cywilne. Drugą grupą interesantów są podmioty gospodarcze, których sprawy dotyczą zagadnień z prawa finansowego, administracyjnego i handlowego.

Kancelaria Adwokacka w centrum Szczecina

Kancelaria Adwokacka jest miejscem wykonywania zawodu przez Adwokata oraz osoby zatrudnione do obsługi biura i interesantów. W Kancelarii Adwokackiej udzielane są przede wszystkim porady prawne oraz tworzone dokumenty i opinie prawne. Kancelaria Adwokacka Ewy Janiszewskiej jest zlokalizowana w centrum Szczecina przy ulicy Wojska Polskiego 20/5.

Ile kosztuje Adwokat w Szczecinie?

Wynagrodzenie Adwokata zależy od wielu czynników, jednak w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń, stawki minimalne są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku i wynoszą:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie określa również minimalne stawki:

 • w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty,
 • w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego,
 • w sprawach windykacyjnych.